Dr Adinel-Ciprian Dincă

Dr Adinel Dincă is associate professor of medieval history at the Babeș-Bolyai University, and a researcher at the Romanian Academy’s Institute of History in Cluj.

He wrote a PhD on the history of the Catholic diocese of Transylvania at the Babeș-Bolyai University of Cluj.

Research interests

Dr Adinel Dincă is interested primarily in the history of literacy in medieval Transylvania. He has participated in numerous grants and projects on this topic. For a full record, see his page at Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române.

Select publications

Schriftkultur im südsiebenbürgischen Raum um 1500/Cultura scrisului în Transilvania de sud în jurul lui 1500, exhibition catalogue, „Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien”, Sibiu, Ed. Smart Print, 2013.

Instituția episcopală latină în Transilvania medievală (sec. XI/XII-XIV), Cluj-Napoca, Ed. Argonaut/Mega, 2017.

Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluție, semnificații, coord. Șerban Turcuș, autori: Șerban Turcuș, Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, vol. I–II, Cluj-Napoca, Mega, 2011.

Vocabularul cărții manuscrise, coord. Adrian Papahagi, București, Ed. Acad. Române, 2013.

Autographa et signaturae Transilvaniae (sec. XIV-XVII), Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca-Gatineau, Argonaut – Symphologic Publishing, 2015.

Literacy Experiences Concerning Medieval and Early Modern Transylvania, editori: Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă, Anuarul Institutului de Istorie “G. Baritiu” – Supliment, LIV, 2015, on-line: http://www.historica-cluj.ro/menu/Supliment2015.php.

Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă, coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca-Gatineau, Argonaut-Symphologic Publishing, 2016.

Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII centuries, coord. Susana Andea, autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, Cluj-Napoca-Gatineau, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2016.

Manuscrisele medievale occidentale din România: Census, coautor cu Adrian Papahagi, Andreea Mârza, București, Polirom, 2018.

Studying Medieval Philosophy in Romania. A Codicological Perspective, în „Chôra. Revue d’Études Anciennes et Médiévales”, 3 4/2005 2006, p. 431-438.

Latin Palaeography and Codicology in Romania (with Adrian Papahagi), în „Chôra. Revue d’Études Anciennes et Médiévales”, 5, 2007, p. 159-186.

The Lost Libraries of Transylvania: Some Examples from the 15th and 16th Centuries / Les bibliothèques perdues de Transylvanie: quelques exemples des 15è et 16è siècles, publicat on line: https://www.ifla.org/past-wlic/2009/78-dinca-fr.pdf; http://www.ifla.org/past-wlic/2009/78-dinca-en.pdf (IFLA World Library and Information Congress Milan, Italy 23rd 27th August 2009).

A Little Known Aquinas Manuscript in Romania (Sibiu, Brukenthal Library, Ms 608), în „Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales”, 7-8, 2009-2010, p. 359-371.

Datarea manuscriselor medievale latinești. Evaluari metodologice, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, L, 2011, p. 295-306.

Formen und Funktionen der Schriftlichkeit in spätmittelalterlichen Hermannstadt. Zum Schriftgebrauch in einer vormodernen Rechtsgemeinschaft, în „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa”, R. Oldenbourg Verlag, Band 19, 2011, p. 290-296.

Medieval Literacy in Transylvania. Selective Evidence from the Parish Church, în „Transylvanian Review”, Vol. XXIV, No. 1, Spring 2015, p. 109-121.

Breslele artistice din Transilvania medievală și regulamentele lor. Un statut nou descoperit de la Bistrița (cu Ciprian Firea), în „ARS TRANSSILVANIAE”, XXV, 2015–2016, p. 173-184.

Casus legum im spätmittelalterlichen Siebenbürgen (Handschrift D. 14, Kirchengemeinde Heltau/Cisnădie), în „Transylvanian Review”, vo. XXV, Suppl. 1, 2016, p. 312-317.

Der Türkeneinfall im Burzenland aus dem Jahre 1431: Die unbekannten Glossen einer siebenbürgischen Handschrift, în „Transylvanian Review”, vol. XXV, Suppl. 2, 2016, p. 133-142.

Consemnări istoriografice într-un manuscris transilvănean din anii 1432-1433 (Biblioteca Muzeului Brukenthal, Sibiu, MS. 683), în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, vol. XXXIV, 2016, p. 157-170.

Notă asupra unui fragment manuscris medieval din Sibiu: Vincent de Beauvais, Speculum Historiale în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, tom LVI, 2017, p. 379-388.

The Medieval Book in Early Modern Transylvania. Preliminary Assessments, în „Studia UBB, Historia”, 2017/1, vol. 62, p. 23-34.

Three pecia Manuscripts from the Brukenthal Library, Sibiu (Romania), în „Pecia, Le livre et l’écrit”, vol. 20: Livres de maîtres, livres d’étudiants: le manuscrit universitaire au Moyen Age, Turnhout, Brepols, 2018, p. 143-174.

Der Buchbesitz der Marienkirche in Hermannstadt um die Mitte des 15. Jahrhunderts, în “Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”, 41/2018, p. 17-32.

Manuscrisul cronicii moldo-germane, 1502 (Biblioteca de Stat din München, Clm 952): o analiză paleografică, în „Analele Putnei”, XIV/2, 2018, p. 277–29

Illuminating the Page in Transylvania around 1500. The First Contact, în „Étude bibliologiques/ Library research studies”, 1/2019, p. 5-38. [ISSN 1124-8185]

A manuscript fragment of Vincent de Beauvais’ Speculum historiale in Romania (Sibiu, National Archives, U. V. 1926), în „Chôra – Revue d’études anciennes et médiévales”, 17, 2019, p. 301‑

Historische Grundlagenforschung in Rumänien und Digital Humanities, în „Reti medievali. Rivista”, 20/1, 2019, p. 41-5 DOI:  https://doi.org/10.6092/1593-2214/6129.

La Transilvania nel commercio europeo di libri intorno al 1500. Stampe veneziane nella Sibiu (Cibinium – Nagyszeben – Hermannstadt) medievale, în ”I Convegno della medievistica italiana. Bertinoro (Forlì-Cesena), 14-16 giugno 2018”, Roma, Open Archive di Reti Medievali, 2019, p. 580-599, DOI: https://dx.doi.org/10.6093/rmoa/4986.

Das Eindringen der humanistischen Schrift in Siebenbürgen in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einleitende Betrachtungen. Studienfall: Die Kanzlei des glaubwürdigen Ortens von Weißenburg (Alba Iulia), în vol. Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca 23rd-26th of October 2008, edited by Tudor Sălăgean and Alexandru Simon, Cluj-Napoca, IDC Press, 2008, p. 88-89.

Contribuții la cunoașterea colecției codicologice cipariene, în Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Coordonatori: Susana Andea și I.A. Pop, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 115-122.

Datierung des Cod. Lat. 16 der Klausenburger Akademie-bibliothek: Eine Arbeitshypothese, în Magistrae discipuli Tanulmányok Madas Edit tiszteletére, editat de Nemerkényi Előd, Budapesta, 2009, p. 79-87.

Cultura scrisă în mediul parohial al Transilvaniei medievale, în vol. „Societate-cultură-biserică. Studii de istorie medievală și modernă, Volum omagial prof. univ. dr. Avram Andea”, coord. Doru Radosav și Radu Mârza, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, p. 43-54.

Reading Nicholas of Dinkelsbühl in Medieval Transylvania: Surviving Texts and Historical Contexts, în Monica Brînzei (editor), „Nicholas of Dinkelsbühl and the Sentences at Vienna in the Early XVth century”, Turnhout, Brepols Publishers, 2015, p. 453-471.

Un exercițiu de „paleografie latină” în Transilvania secolului al XIV-lea, în Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (coord.), „Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani”, Cluj-Napoca, Ed. Academiei Române, 2015, p. 419-427.

Urban Literacy in Medieval Transylvania în vol. „Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries”, coord. Susana Andea, autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, Cluj-Napoca-Gatineau, 2016, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2016, 71-186.

Unknown Books from Medieval Universities. Some Transylvanian Examples, în Fischer-Dárdai, Ágnes – Lengvári, István – Schmelczer-Pohánka, Éva (eds.), University of Pécs 650th Jubilee in Education – „University and Universality – the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day”. International University History Conference – 12–13 October 2017. Pécs: Conference Volume. (Publications of the University Library of Pécs, 16. / A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.), Pécs, Virágmandula Ltd., 2017, p. 163-176.

Le fonti scritte: edizioni e studi, în „Storiografia medievistica in Romania: l’ultimo quarto di secolo. Atti del Convegno, Roma 19-20 gennaio 2017”, a cura di Massimo Miglio, Ioan-Aurel Pop, Instituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, No. 112, Roma, 2017, p. 35-46.

„Biblioteca orașului Sibiu” în evul mediu. Câteva considerații pe marginea unei confuzii istoriografice, în volumul Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700: várostörténeti tanulmányok = studii de istorie urbană, coord. Lupescu Makó Mária editori: Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő, Ed. Erdélyi Múzeum-Egyesület,Cluj-Napoca, 2018, p. 431-436.

Codex Altemberger, în vol. „Codex Altemberger. Primul cod de legi al sașilor din Sibiu”, București, MNIR, 2019, p. 24-50.

Sașii transilvăneni în Evul Mediu. Repere ale constituirii unui patrimoniu cultural, în Catalogul expoziției „O experiență europeană – Moștenirea istorică și culturală a germanilor din România”, editat de Raluca Mălăncioiu, Oana Ilie, Cornel-Constantin Ilie, București, MNIR, 2019, p. 18-25.

%d bloggers like this: